Ana içeriğe atla

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı olarak görev ve sorumluluklarımız şunlardır:

1) Üniversitemiz için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

2) Üniversitemizin mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

3) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım vb. hizmetleri yapmak,

4) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

5) Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için birime tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik hedef ve standartlar belirlemek,

6) Temel fonksiyon olarak belirlenen faaliyetin etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli olarak yerine getirilebilmesi için kendinin ve astlarının faaliyetlerini programlamak, rutin işlerin formlara bağlanmasına, işlerin basitleştirilmesine çalışmak,

7) Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanıp yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarına devretmek, sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak,

8) Mali kanunlar ile ilgili Resmi Gazete'de yayınlanan kanun, yönetmelik ve genelgeleri takip etmek,

9) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

10) Başkanlığa havale edilen iş ve evrakların astlara havalesini yapmak ve gereğini sağlamak, cevap yazılarının hazırlanmasını, günlük işlerin imza takibinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

11) Başkanlığımıza bağlı personelin günlük mesaiye geliş ve gidişlerini kontrol ederek mesaisini aksatan personele gereğini yapmak,

12) Başkanlığa ilişkin görevlerin, Rektörlükçe uygun görülen programlar gereğince yürütülebilmesi için karar vermek, tedbir almak ve uygulamak,

13) Satın alınmasına karar verilen mal ile hizmetin Onay'ını hazırlamak, alım ile muayene kabul işlemlerini yapmak,

14) Demirbaş malzeme ile sarf malzemelerine ilişkin işlemlerin yapılmasını sağlamak,

15) Demirbaş kayıtlarının oluşturulmasını sağlamak,

16) Yıl sonunda envanter sayımı ve ilgili icmalleri yaparak Sayıştay Başkanlığına gönderilmek üzere demirbaş ve sarf malzemeleri cetvellerinin çıkarılmasını sağlamak,

17) İdari ve mali karar ve işlemlere ilişkin iç kontrolün işleyişini sağlamak,

18) Verilecek benzeri görevleri yapmak.